F-18 Hornet U.S. Navy VFA 27

by Sun Star
Sun Star: F-18 Hornet U.S. Navy VFA 27 (19024) im 1:72 maßstab

Sun Star: F-18 Hornet U.S. Navy VFA 27 (19024) im 1:72 maßstab 
Verwendbarkeit: Z.Z. nicht vorhanden

Hersteller: Sun Star
Artikelnummer: 19024
Maßstab: 1:72
Kategorien: Avions
Beschreibung: Capt. K.M. Linn DCAG