1969 Chevrolet Corvette Open Convertible - Silver

by Sun Star
Sun Star: 1969 Chevrolet Corvette Open Convertible - Silver (10042) im 1:43 maßstab

Sun Star: 1969 Chevrolet Corvette Open Convertible - Silver (10042) im 1:43 maßstab 
Preis: $14.99
Verwendbarkeit: Normalerweise innerhalb 24 Stunden

Hersteller: Sun Star
Artikelnummer: 10042
Maßstab: 1:43
Kategorien: Autos
Beschreibung: