1955 Chevrolet 3100 AAA Towing

by Matchbox
Matchbox: 1955 Chevrolet 3100 AAA Towing (YRS01-M) im 1:43 maßstab

Matchbox: 1955 Chevrolet 3100 AAA Towing (YRS01-M) im 1:43 maßstab 
Verwendbarkeit: Z.Z. nicht vorhanden

Hersteller: Matchbox
Artikelnummer: YRS01-M
Maßstab: 1:43
Kategorien: Autos

Beschreibung: Work-Horses - Road Service Collection